• Bruxelles

  Med et af de mest erfarne hold af lobbyister yder Public Affairs Group politisk rådgiving til det private erhvervsliv og organisationer.

  Vores kontorer er beliggende i Brussels, London og København, og vi løser reguleringsopgaver overalt i Europa.

 • København

  Med et af de mest erfarne hold af lobbyister yder Public Affairs Group politisk rådgiving til det private erhvervsliv og organisationer.

  Vores kontorer er beliggende i Brussels, London og København, og vi løser reguleringsopgaver overalt i Europa.

 • London

  Med et af de mest erfarne hold af lobbyister yder Public Affairs Group politisk rådgiving til det private erhvervsliv og organisationer.

  Vores kontorer er beliggende i Brussels, London og København, og vi løser reguleringsopgaver overalt i Europa.

Lobbyisme

Vi leverer rådgivning baseret på solid viden, der skaber resultater gennem veldokumenterede koncepter.

Læs mere her

Kompetencer og erfaring

Public Affairs Group består af lobbyister med dybdegående viden om beslutningsprocesser. Vi har et enestående netværk til ledende beslutningstagere, baseret på tætte relationer til politikere, erhvervsliv og embedsmænd, både nationalt og internationalt.  

Hvor det er hensigtsmæssigt med hurtig og effektiv målopfyldelse inddrages kompetencer fra netværk i ind- og udland med specialviden indenfor særlige discipliner, brancher eller markeder. Typisk kan der opstå behov for, at tilføre viden indenfor særlige juridiske eller økonomiske discipliner eller detaljeret kendskab til specifikke sektorer eller markeder.

Tilgang og principper

Public Affairs Groups tilgang er baseret på en dokumenteret, research-baseret arbejdsproces. Vi benytter værktøjer, der sikrer at vi går konsistent og målrettet fra viden til resultater.

Læs mere her 

Transparens & fortrolighed

Public Affairs Groups kodeks for "god erhvervslobbyisme" indebærer, at vi:

 • Oplyser hvilke kommercielle interesser, vi repræsenterer.
 • Leverer faglig korrekt information og ikke-vildledende oplysninger.
 • Træffer foranstaltninger, så Public Affairs Group ikke direkte eller indirekte, rådgiver om forhold, hvor der er konfliktende interesser mellem kunder.
 • Ikke, direkte eller indirekte, gør brug af finansielle eller andre økonomiske incitamenter eller ydelser over for de personer, institutioner o.l., der er objekt for påvirkning.

Derudover overholder Public Affairs Group en professionel fortrolighed om, hvem vi arbejder for og hvilke opgaver vi løser. Derfor benytter vi ikke kundereferencer eller eksempler på cases overfor 3. parter, med mindre dette eksplicit er aftalt.

Lobbyisme

Public Affairs Group leverer rådgivning baseret på solid viden og gennemarbejdet rådgivningskoncepter. Vi arbejder efter klart definerede mål, grundig research, velunderbygget argumentation og detaljeret indsigt i de politiske og administrative beslutningsprocesser. Indsatsen finder sted, hvor vejen til de ønskede resultater er kortest, og Public Affairs Group opererer derfor aktivt både i de nationale og europæiske beslutningsprocesser.  

Erhvervenes rammevilkår fastlægges i høj grad af EU's beslutningsprocesser og i spændingsfeltet mellem Bruxelles og hovedstæderne. Med baggrund i begge miljøer og et unikt kendskab til national og EU-beslutningsprocesser, assisterer vi erhvervsinteresser via kombination af disse kompetencer. Public Affairs Group har gode erfaringer med at fremme klienters interesser med etablering af krydspres, hvor EU's og de nationale beslutningsprocesser mødes.

Public Affairs Monitor & Intelligence Service

Avoid surprices by professionalizing your monitoring of public issues.

 

 

Public Affairs Academy

Public Affairs Group prioriterer højt, at være opdateret på ny viden indenfor public affairs området.
Derfor tilbyder vi løbende seminarer og uddannelser, enten selvstændigt eller i samarbejde med førende forskere og praktikere.

Master I Public Affairs, Brunel University

Denne masteruddannelse tilbydes af  Brunel University i London.

Uddannelsen tilbyder en unik kombination af  avanceret akademisk viden og praktisk erfaring,  og vil give kandidaterne mulighed for, at udvikle en karriere indenfor public affairs.

Læs mere om uddanelsen her: Public Affairs and Lobbying MSc. 

Certifikat I Public Affairs, Henley

Public Affairs Group forventer, at kunne  tilbyde en 1 årig uddannelse i samarbejde med  Henley i London. Uddannelsen er et Executive CPA-program (Certificate in Public Affairs)  og henvender sig til Public Affairs ledere med ansvar for eksterne public policy issues.

CPA-programmet består af lige dele management og public affairs – og kombinerer dermed politik med erhvervsliv på en ny måde, der skaber værdi for virksomheder og organisationer.

For yderligere information kontakt Hans Arne Kristiansen, tlf. +45 3332 8855, e-mail post@publicaffairsgroup.dk

Gareth Morgan

Gareth Morgan

Director, UK

Gareth is specialist in Westminster politics and Whitehall policy development and led a number of high profile accounts which have taken organisations with limited political influence or profile and enabled them to have significant impacts on emerging policy. Gareth has a Masters degree in European Social Policy from the London School of Economics.

+44 (020) 3178 3581

Public Affairs Group
Nordic Region

Copenhagen
Østergade 13 2. sal
DK 1100 Kobenhavn K

+45 3332 8855

Public Affairs Group
Continental Europe

Brussels
Avenue Louise 480
Brussels, 1050

+32 28801770

Public Affairs Group
United Kingdom

London
83 Victoria Street
London, SW1H 0HW

+44(0)20 3691 5830